Μιλήστε στους ασθενείς σας

Κατανοούμε ότι πολλοί ασθενείς θα έχουν απορίες όσον αφορά τον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο. Παραθέτουμε ορισμένα σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν μιλάτε στους ασθενείς σας για τις διαθέσιμες επιλογές ελέγχου.

1

ISPD (Διεθνής Εταιρεία Προγεννητικής Διάγνωσης) Η ISPD αναγνωρίζει ότι το NIPT μπορεί να είναι χρήσιμο ως προγεννητικός έλεγχος για γυναίκες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο τρισωμίας 21 με κατάλληλη γενετική συμβουλευτική. Μια θετική εξέταση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσω επεμβατικού ελέγχου.

2

NSCG (Εθνική Εταιρεία Γενετικής Συμβουλευτικής) Η NSGC υποστηρίζει το NIPT ως μια επιλογή για ασθενείς, οι κυήσεις των οποίων θεωρούνται ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης συγκεκριμένων χρωμοσωμικών ανωμαλιών. Οι ασθενείς, των οποίων τα αποτελέσματα NIPT δεν είναι φυσιολογικά, ή οι οποίοι έχουν άλλους παράγοντες που υποδεικνύουν μια χρωμοσωμική ανωμαλία, θα πρέπει να λαμβάνουν γενετική συμβουλευτική και την επιλογή καθιερωμένης επιβεβαιωτικής διαγνωστικής εξέτασης.

3

Τα υψηλά ποσοστά ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τους παραδοσιακούς προγεννητικούς ελέγχους υποδεικνύουν ότι πολλές γυναίκες που δεν κυοφορούν ένα έμβρυο θετικό για διαταραχές θα υποβληθούν σε επεμβατικές διαγνωστικές διαδικασίες και σε περιττό κίνδυνο αποβολής.

Μια σύγκριση των ποσοστών ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων

0,1 %

Ολοκληρωμένη εξέταση

4 %

Ολοκληρωμένος έλεγχος ορού

7 %

Quad Screening

10 %

Eξετάσεις πρώτου τριμήνου

9 %
4

Ήδη υπάρχουν πολλές επιλογές προγεννητικού ελέγχου. Ωστόσο, συγκριτικά με τον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο (NIPT), οι παραδοσιακές μέθοδοι ελέγχου εμφανίζουν χαμηλότερο ποσοστό ακρίβειας και υψηλότερα ποσοστά ψευδών θετικών αποτελεσμάτων. Οι επεμβατικοί διαγνωστικοί έλεγχοι, όπως η αμνιοπαρακέντηση ή η δειγματοληψία χοριακών λαχνών (CVS) είναι ακριβείς αλλά φέρουν 1-2% κίνδυνο αποβολής.

Μια σύγκριση των ποσοστών ανίχνευσης

> 99 %
Διαθέσιμο από τη 10η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Ολοκληρωμένη εξέταση

< 96 %
Διαθέσιμο από τη 15η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Ολοκληρωμένος έλεγχος ορού

< 88 %
Διαθέσιμο από τη 15η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Quad Screening

< 81 %
Διαθέσιμο από τη 15η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Eξετάσεις πρώτου τριμήνου

< 80 %
Διαθέσιμο από τη 10η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα απαντήσουμε κάθε σας ερώτημα.

Αυτό το πεδίο είναι απαραίτητο.
Αυτό το πεδίο είναι απαραίτητο.
Αυτό το πεδίο είναι απαραίτητο.