Η επιστήμη πίσω από τον έλεγχο NIFTY™

Τα θραύσματα ελεύθερου κυτταρικού DΝΑ (cfDNA) είναι μικρά θραύσματα του DNA τα οποία μπορούν να βρεθούν στην κυκλοφορία του αίματος. Κατά τη διάρκεια της κύησης, θραύσματα cfDNA που προέρχονται τόσο από τη μητέρα όσο και από το έμβρυο είναι παρόντα στην κυκλοφορία του αίματος της μητέρας.

Ο έλεγχος NIFTY™ απαιτεί τη δειγματοληψία μιας μικρής ποσότητας μητρικού αίματος. Το cfDNA στο μητρικό αίμα στη συνέχεια υποβάλλεται σε ανάλυση με την αποκλειστικής ιδιοκτησίας μας τεχνολογία αλληλούχισης γονιδίων και μεθόδους ανάλυσης βιοπληροφορικής για τον έλεγχο οποιασδήποτε χρωμοσωμικής ανωμαλίας στο έμβρυο. Εάν υπάρχει ανωμαλία, μπορούν να ανιχνευθούν μικρά πλεονάσματα ή ελλείμματα στις μετρήσεις του προσβεβλημένου χρωμοσώματος.

Η τεχνολογία που υποστηρίζει τον έλεγχο NIFTY™ επιτρέπει ιδιαίτερα ακριβή αποτελέσματα, με ποσοστά ανίχνευσης για τις τρεις πιο συχνές διαταραχές τρισωμίας παρατηρούνται κατά τη γέννηση (Σύνδρομα Down, Edwards και Patau) άνω του 99%. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η μη επεμβατικοί προγεννητικοί έλεγχοι, όπως η εξέταση NIFTY™ ταξινομούνται στην κατηγορία των προγεννητικών ελέγχων. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν πραγματοποιείται με ακρίβεια 100%, όπως με μια επεμβατική διαγνωστική διαδικασία, π.χ. αμνιοπαρακέντηση.

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα απαντήσουμε κάθε σας ερώτημα.

Αυτό το πεδίο είναι απαραίτητο.
Αυτό το πεδίο είναι απαραίτητο.
Αυτό το πεδίο είναι απαραίτητο.